Site Loader
Одоо хэрэгжүүлэх
129 General Echavez St, Cebu City, 6000 Cebu

Ерөнхий Англи хэлний цуврал

  • Англи хэл сурахад найрсаг орчин бүрдүүлэх нь чухал. Багш, оюутнууд хоорондын харилцааг хөгжүүлснээр оюутнуудыг Англи хэлний оргилд хүргэх болно.
  • Өөрөө боловсруулсан Интерактив сургалтын систем нь сургалтын үр дүнг сайжруулдаг.
  • Багш нарын 90% нь мэргэжлийн Англи хэлний сургууль төгссөн ба бид дахин сургалтанд хамруулдаг.
  • Орон нутгийн коллеж, байгууллагатай хамтарсан солилцооны сургалт нь оюутнуудад Англи хэлтэй найз нөхөдтэй болоход тусалж, сурах сэдлийг дээшлүүлдэг.
  • 7 хоног бүр Weekly тест сард 1 удаа прогресс тест авч оюутнуудын явцыг тодорхойлдог.
  • Уян хатан курс /хүсэлтийн дагуу/

Classic ESL

Онцлогууд:

5 цагийн ганцаарчилсан, 3 цагийн групп хичээл авах боломжтой. Оюутнууд бүх хичээл дээрээ жигд дээшлэх ба бүлгийн хичээл дээр бусад ур чадвараа сайжруулах боломжтой.

15 болон түүнээс дээш насны Англи хэлний бүх чадвараа зэрэг дээшлүүлэхийг хүсэж буй хүмүүст тохиромжтой.

Анги Агуулга Нийт 8 цаг
1:1 ESL Яриа, дүрэм, уншлага, бичих, сонсгол 5H
1:6 Үгсийн сан Өөр нөхцөл байдал бий болгож үгсийн санг бүлгээр суралцах 1H
1:6 Дуудлагын хичээл Winning English Өвөрмөц сургалтын системийг санал болгосноор оюутнуудыг зөв, чөлөөтэй дуудлагатай болгох 1H
1:6 Групп ярианы хичээл Оюутнуудыг ярианы ур чадвартай болгоход чиглүүлэх, дадлагажуулах зорилготой. 1H

Power Speaking

Онцлогууд:

  1.  Харилцаа холбоо бол аливаа хэлийг сурахад чухал юм. Өдөр бүр ярианы болон сонсголын ангиуд орсноор харилцааны ур чадварыг дээшлүүлдэг.
  2. Сонгон шалгаруулалтад зориулагдсан “Карьерын бэлтгэл” ангиллын тусгай анги. Оюутнуудад анкет, ярилцлагын ур чадвараа дээшлүүлэхэд нь ирээдүйн ажил мэргэжлээрээ үр өгөөжтэй байхад нь тусладаг

15-с дээш насны ярианы ур чадвараа эрчимтэйгээр сайжруулахыг хүссэн хүмүүст илүү тохиромжтой.

Анги Агуулга Нийт 8 цаг
1:1 ESL Яриа, дүрэм, уншлага, бичих, сонсгол 6H
1:6 Үгсийн сан Өөр нөхцөл байдал бий болгож үгсийн санг бүлгээр суралцах 2 хичээл сонгоно
1:6 Дуудлагын хичээл Winning English Өвөрмөц сургалтын системийг санал болгосноор оюутнуудыг зөв, чөлөөтэй дуудлагатай болгох
1:6 Групп ярианы хичээл Оюутнуудыг ярианы ур чадвартай болгоход чиглүүлэх, дадлагажуулах зорилготой.

Lite ESL

Онцлогууд:

Та англи хэлний групп хичээлүүдээс айдаг уу? Англи хэлээ эрс сайжруулахын тулд бүх сургалтыг Man to Man ангиар авахыг хүсч байна уу? Манай хувийн багш сургалтын 6 (X) -ийг туршиж үзээрэй. Хичээлийн урт нь таны хүсэлтийн дагуу уян хатан байж болно!

Энэхүү сургалт нь /анги нь/ Англи хэлээ ерөнхийд нь сайжруулахыг хүссэн бүх хүмүүст зориулагдсан

15-с дээш насныхан

Анги Агуулга Нийт 6 цаг
1:1 ESL Яриа, дүрэм, уншлага, бичих, сонсгол 4 хичээл сонгоно
1:6 Үгсийн сан Өөр нөхцөл байдал бий болгож үгсийн санг бүлгээр суралцах 2 хичээл сонгоно
1:6 Дуудлагын хичээл Winning English Өвөрмөц сургалтын системийг санал болгосноор оюутнуудыг зөв, чөлөөтэй дуудлагатай болгох
1:6 Групп ярианы хичээл Оюутнуудыг ярианы ур чадвартай болгоход чиглүүлэх, дадлагажуулах зорилготой.

Лавлагааны маягт