Site Loader
Одоо хэрэгжүүлэх
129 General Echavez St, Cebu City, 6000 Cebu

Өрөө

Зардлууд /онцгой сургалтын төлбөр/

Зардлууд /онцгой сургалтын төлбөр/

Кампусаас гадуурх байрны үнэ

Өрөө 1 хүний сарын төлбөр /USD/
4 хүний 500
3 хүний 600
2 хүний 750
1 хүний 1000
  • Багцад багтсан зүйлс
  • Өдөр бүр 3 хоол
  • 7 хоногт 1 удаа өрөө цэвэрлэгээ
  • 7 хоногт 2 удаагийн хувцас угаалга
  • Унаагаар үйлчлэх (шаардлагатай тохиолдолд)

The price includes

  • Three Meals Per Day
  • Room Cleaning (once a week)
  • Laundry (twice a week)
  • Shuttle (if it's necessary)

Лавлагааны маягт