Түгээмэл асуултууд

Филиппинийн сургуулийн холбооны асуултуудыг хүргэж байна!

Хичээлүүдийн тухай

Q: Филиппиний песоны гадаад америк долларын тушаалтай эсэхээр сургуулийн төлбөрийг төлж болно уу?

Зочид буудлын тухай

Q: Хамт амьдрал хуваарьлаж суугах боломжтой эсэхээр яаж зөвшөөрөх вэ?

Зочид буудлын тухай

Q: Шинэ оюутнууд доорх хоногийн тоймоор гадна явж чадах уу? Явцын хүсэлт ямар ч тохиргоогоор авах хэрэгтэй вэ?
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.